Ana sayfa Yazımı

#2
"UYARI: Bir sıfatla oluşturulan usul adlarında sıfat ayrı yazılır: ağır aksak, yürük aksak, yürük semai vb."

"Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, bileşik kelimelerin ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramıyorsa ayrı ayrı yazılmaları doğrudur. Yani "anasayfa" yazımı hatalı iken, "ana sayfa" yazımı doğru yazım şeklidir."

Sıfat ya da ön ad;[1] isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim v.s. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu kelime grubuna "sıfat tamlaması" denir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sıfat
Kaynak: http://tdk.org.tr/index.php?option=...k-Kelimeler&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132